Το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Παρατηρητηρίων

The Aegean Observatory of sustainable Tourism is partner of the UNWTO an a member of INSTO