Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση «Επιστημονικής ομάδας προβληματισμού επιστημόνων τουρισμού (think tank)» με άμισθη συμμετοχή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 253/15.04.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Δ.1.2 του υποέργου 10 «Δημιουργία μηχανισμών επιστημονικής παρακολούθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», της Πράξης «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (με κωδικό ΟΠΣ 216928), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση «Επιστημονικής ομάδας προβληματισμού επιστημόνων τουρισμού (think tank)» με άμισθη συμμετοχή.

Κατεβάστε από εδώ ολόκληρη την πρόσκληση ενδιαφέροντος.Nike Air Max 200

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.