Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2013

Επιλέγοντας ως θεματική του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, 27ης Σεπτεμβρίου τον τίτλο «Τουρισμός και Νερό: ας προστατεύσουμε το κοινό μας μέλλον», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) αναδεικνύει την κρίσιμη σχέση μεταξύ τουρισμού και υδάτινων αποθεμάτων.  Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης του, ο ΠΟΤ επισημαίνει την ευθύνη του τουριστικού κλάδου αλλά και τη δέσμευσή του να συμβάλει στην διαφύλαξη αυτού του ζωτικής σημασίας πόρου, και καλεί τη διεθνή κοινότητα και ειδικά τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό, επιχειρήσεις, αυτοδιοίκηση και κρατικούς φορείς, να αναλάβουν δράσεις για αποδοτικότερη χρήση και βιώσιμη διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων των υδάτινων αποθεμάτων. 

Δεδομένης της μείζονος σημασίας του θέματος για  τους νησιωτικούς προορισμούς με τα περιορισμένα αποθέματα και την αυξημένη τουριστική ζήτηση, ειδικά την περίοδο της ανομβρίας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο ΠΟΤ επέλεξαν τις Μαλδίβες ως κεντρικό τόπο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού για το 2013. Στο επίσημο κάλεσμά του ο ΓΓ ΠΟΤ Taleb Rifai, παροτρύνει την παγκόσμια τουριστική κοινότητα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις δράσεις επαρκούς μείωσης κατανάλωσης, εξασφαλίζοντας ότι επιχειρήσεις και προορισμοί επενδύουν στη διαχείριση αποβλήτων και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε όλη την αλυσίδα χρήσης. (http://media.unwto.org/en/press-release/2013-09-20/countdown-world-tourism-day-2013)

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, συμμετέχοντας σ’αυτόν τον εορτασμό υπογραμμίζει με τη σειρά του την αναγκαιότητα υιοθέτησης των παροτρύνσεων των Ηνωμένων Εθνών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της νησιωτικής Ελλάδας. Δεδομένης της συνεχούς αύξησης του αριθμού των τουριστών και παραθεριστών στα ελληνικά νησιά, παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες κατακόρυφη αύξηση των καταναλώσεων νερού σε επίπεδα διπλάσια ή τριπλάσια  των αντίστοιχων των καταναλώσεων κατοίκων κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους Σε συνδυασμό με την μη ελεγχόμενη (λόγω βροχοπτώσεων) διαθεσιμότητα υδάτινων αποθεμάτων, η υψηλή κατανάλωση νερού και η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων δημιουργούν ανεπανόρθωτες βλάβες στον ήδη επιβαρυμένο υδροφόρο ορίζοντα των νησιών. Πέραν της οικολογικής επιβάρυνσης, το γεγονός συνεπάγεται περαιτέρω την ανάγκη υλοποίησης έργων παραγωγής νερού, υψηλού κόστους κατασκευής και λειτουργίας, που έρχονται σε επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και του όποιου τουριστικού οικονομικού οφέλους ενώ ταυτόχρονα προκαλούν προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος και σε κοινωνικές ομάδες με χαμηλά εισοδήματα.

Το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου στο πλαίσιο της  σύστασης του ΠΟΤ για αποτελεσματικότερη χρήση και βιώσιμη διαχείριση των πόρων, καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν άμεσα δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρηματιών και τουριστών καθώς και τη χρηματοδότηση δράσεων προς αυτή τη κατεύθυνση καθιερώνοντας βραβεύσεις σε επιχειρήσεις και τουριστικούς προορισμούς που θα μειώσουν τη κατανάλωση νερού και γενικότερα θα βελτιώσουν τη διαχείριση του πολυτίμου αυτού πόρου.

 

Γιάννης Σπιλάνης

Διευθυντής Παρατηρητηρίου Βιώσιμου τουρισμού Αιγαίου

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Για όποιες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τη δράση του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση: stobservatory@aegean.gr , Μιχαήλ Λιβανού 54, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 82100 Χίος.M2k Tekno

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.