Ο Ατλαντας του Ελληνικού Τουρισμού για το 2019: Καταγραφή, αποτελέσματα και επιπτώσεις

Ο τουρισμός στο Αιγαίο: Η τουριστική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της στις Περιφέρειες και τα νησιά του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου, 2019

Ο ελληνικός τουρισμός το 2013: Μια πρώτη αξιολόγηση

Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου: η κατάσταση και η αξιολόγηση του τουρισμού των νησιών του Αιγαίου, 2013


Η χρονολογία αφορά το έτος στο οποίο αναφέρεται κάθε έκθεση. Κάνετε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο που σας ενδιαφέρει.