Από τον τουρισμό των 3S και του real estate στον τουρισμό της ευζωίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και και τη γνώση, Σπιλάνης Γ., Μάρτιος 2022

Χίος – το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Μια σύντομη ανάλυση δεδομένων της πορείας του τουρισμού της Χίου, Απρίλιος 2021

Πώς η πανδημία του Covid19 έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την ανάγκη
για ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.
Αγγελική Μητροπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μάιος, 2021

Καλές Πρακτικές για τον βιώσιμο τουρισμό. μία συνοπτική αποτύπωση αποτελεσμάτων από το INTERREG MED, Ελένη Αλεξίου, υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νοέμβριος 2021